Testdage

Der arrangeres i løbet af sæsonen testdage på FDM Jyllandsringen for biler i et samarbejde mellem Aarhus Automobil Sport og FDM - DTC Motorsport A/S. Det drejer sig om følgende dage og tidspunkter:

Inden Danish Master Racing Festival har vi følgende testdage på FDM Jyllandsringen:

  • 7. april klokken 8.00-13.00.
  • 7. april klokken 13.00-18.00.
  • 18. april klokken 8.00-13.00.
  • 18. april klokken 13.00-18.00.
  • 19. april klokken 8.00-13.00.
  • 19. april klokken 13.00-18.00.

Testdagen er for alle typer standardvogne, men det er en betingelse, at de overholder støjgrænser på 95 dB. Prisen for at teste fra klokken 8.00 til klokken 13.00 og fra klokken 13:00 til klokken 18:00 er 3.000 kroner plus moms, i alt 3.750 kroner. Der er ingen forplejning med i prisen, men den kan bestilles individuelt på 87 20 49 37.

Tilmelding sker til Jesper Nielsen på jesper@dtcmotorsport.dk, mens testgebyret indbetales på reg.nr. 4183 og kontonr. 11595472. Pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Senest ved modtagelse af bekræftelse på test, skal testgebyret indbetales til ovennævnte konto, hvis dette ikke er sket inden 3 dage, tilfalder pladsen en anden deltager.

Samarbejdspartnere
Samarbejdspartner
Samarbejdspartner
Samarbejdspartner
Samarbejdspartner
Samarbejdspartner
Samarbejdspartner